|

รางวัลชนะเลิศ การประกวด "Ploi Thai Creation Award" ปี 2012 ครั้งที่ 2

ในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair 2012

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด "Ploi Thai Creation Award" ปี 2012 ครั้งที่ 1

ในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair 2012

รางวัลชนะเลิศ การประกวด "Ploi Thai Creation Award" ปี 2011 ครั้งที่ 2

ในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair 2011